CPR-info

Hva står CPR for?

Construcsjon Products Regulasjon er et EU-direktiv, – på norsk kjent som Byggevareforordningen, og har til hensikt å regulere grensene for brannsikkerhet og farlige stoffer i materialer brukt i bygninger.

Hvilke kabler omfattes?

Kabler til installasjon i bygninger:

 • Kraftkabler
 • Installasjonskabler

Hvem påvirker CPR?

Scankab Cables (os som producent):

 • Skal sørge for CE-merkingsamt DoP

Installatør: 

 • Skal sikre at kabelen er CE-merket og har korrekt brannklassifisering i henhold til DoP.
 • Skal kunne treffe riktige valg i forhold til den respektive oppgaven

Rådgiver: 

 • Skal kunne reglene
 • Skal kunne treffe riktige valg i forhold til den respektive oppgaven

Mellemhandler: 

 • Skal kjenne til reglene
 • Skal forsikre seg om at kabelen er CE-merket og at det følger med DoP

Når implementeres CPR?

Nye standarder

Klassifisering av kabler:

 

 • IEC 60332-3 og alle underkategorier erstattes av EN 50575.
 • EN 50575 inneholder 7 underinndelinger
 • Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca

Declaration of Performance

Produsenten er juridisk forpliktet til å utarbeide enDeclaration of Performance (Ytelseserklæring – DoP):

 • Produkt
 • Bruksområde
 • Kabelens klassifisering
 • Kontrollsystem

Denne prosessen skal utføres av:

 • Offisiell sertifiseringinstans
 • Offisielt laboratorium

CE-merking

CE-merking er obligatorisk for alle kabler som omfattes av standarden.

CE-merking er avhengig av utformingen av en erklæring av ytelse (DoP).

Merking av kabler

Kabelen merkes med:

 • CE-merke
 • Klassifisering
  • Røykutvikling
  • Ilddråper
  • Surhetsgrad

Er Scankab klare?

Scankab har i mange år fulgt disse standarden – uten at det har kommet oss til gode. 

Vi er ledende i Norden på dette området. Med innføringen av CPR kan vi endelig få bevise det!

Dine kontaktpersoner