VI HJELPER DEG TRYGT I MÅL

- MED KABLER SOM LEVER OPP TIL MER ENN BARE STANDARDEN

Scankab lagerfører et komplett utvalg av funksjonssikre kabler så vel som brannhemmende kabler fra øverste hylle.

Det er stor forskjell på om en installasjonskabel må være funksjonssikker eller om den skal være brannhemmende og oppfylle CPR-brannklassene (EN50575).

Hos Scankab er vi spesialister på begge typer kabler og hjelper deg på veien.

FUNKSJONSSIKRE KABLER ​

Funksjonssikre kabler er det man i dagligtale kaller brannkabler. Disse kablene skal bevare funksjonen både under og etter at brannen er slukket.
Ta stilling til hvilken IEC60331 underkategori (-xx) kabelen skal overholde. F.eks. IEC60331-2 / EN 50200. ​På databladene fra SCANKAB finner du denne informasjonen under «Godkendelser».

FINN VÅRE BRANNKABLER HER

 

BRANDHEMMENDE INSTALLASJONSKABLER

At kablene skal overholde en CPR-brannklasse er ikke ensbetydende med att kablene skal være funksjonssiker, det dreier seg i de fleste tilfeller om installasjonskabler.

CPR brannklassifiserte kabler er kabler som, avhengig av brannklasse, er motstandsdyktige overfor brann og som ikke utvikler giftig røyk eller sprer brannen.

REDUSER RISIKOEN FOR BRANNSPREDNING

I tillegg til å alltid være klar over hvilke standarder kablene skal overholde, kan du også selv ta de riktige valgene og bidra til å redusere brannutviklingen ved brann.

Ved å velge riktige kabler sikrer du høyest mulig funksjonssikkerhet og øker brannsikkerheten og dermed personsikkerheten i bygg.

Og ved å velge de beste CPR-brannklassene minimerer du risikoen for brannspredning, inkludert:

  • røykutvikling (s)
  • farlige partikler (d)
  • surhet (a)

Les mer om CPR-klassene her

FUNKSJONSSIKKERT KABEL: 

 

CPR-KLASSIFICERT KABEL: