Gjenbruk og miljøbevisthet

Hos Scankab Cables har vi ambisjon om å redusere CO2 utslipp og denne ambisjonen har ført til en rekke grønne tiltak.

Vi prioriterer miljøvennlig og sikker avfallshåndtering i vår produksjon og bruker resirkulert pappemballasje samt FSC-sertifisert og Svanemerket papir.

Videre har vi innført en rekke tiltak for å oppnå våre grønne ambisjoner.

 

 

”Flatpakke”

Som en del av vår innsats for bærekraft har vi utviklet en ny måte å transportere tretromler tilbake til våre fabrikker i Spania.

Tidligere fylte vi en lastebil med hele tromler. Nå demonterer vi tromlene og stabler delene «flatpakket». Da kan vi transportere 90 tromler pr gang mot tidligere 20 tromler.

Vi sparer med det rundt regnet 4 lastebiler pr retur.
-
Det kaller vi miljøriktig trommelhåndtering.

 

 

 

 

Her ser du tromlene som er pakket og klare til å fylle en lastebil for å bli sendt til våre fabrikker i Spania. Der bli de montert sammen for igjen å bli brukt til kabel.

Lastebilen kan fylles med 90 tromler, mot før 20.

Det er et miljøtiltak som merkes.

 

 

 

Grønne plasttromler

Våre standard grønne 4K og 6K tromler er ikke grønne uten grunn, de er nemlig produsert av gjenvinningsplast fra blant annet hagemøbler. Tromlene kan også gjenvinnes etter bruk.

 

"Cut-to-size"

Vi leverer de fleste av våre kabler i lengder etter kundens eget ønske. På den måten ungår vi unødvendig avfall og kostnader. Med produksjon ved egne fabrikker gir det oss mulighet for å håndtere ekstra lange lengder på ekstra store gjenvinnbare tromler.