Bærekraft

Teknologien og samfunnet har endret seg markant i de snart 30 år Scankab har eksistert. Men en ting har ikke endret seg. Verden har bruk for kabler og etterspørselen etter bærekraftige samarbeidspartnere er stor.

Som en foregangs bedrift innen utvikling, produksjon og levering av kvalitetskabler bidrar Scankab aktivt til den grønne omstillingen.

For oss handler bærekraft spesielt om miljøet med fokus på minimering av energiforbruk, CO2 utslipp og forurensing.

"Vi kan ikke flytte energi uten en kabel. Alt trenger energi. Som produsent av kritisk nødvendig forbindelsessystemer kan Scankab gjøre en reell forskjell når det handler om å utvikle våre produksjonsmetoder og prosesser i en mere bærekraftig retning."

Grønne innsatsområder

Vi tar et aktivt samfunnsansvar
Scankabs brede sortiment av kvalitetskabler er alltid testet og sertifisert i henhold til internasjonale standarder. Lovgivning og lisensbetingelser er et minimumskrav.

Men vi gjør mere enn det:

Vi minimerer utslipp ved å optimalisere prosesser, logistikk og lagerstyring.

Vi samarbeider med underleverandører og transportpartnere som følger de høyeste miljøstandarder.

Vi utvider produktsortimentet som registreres i Nordic Ecolabellings database over produkter som kan benyttes i bærekraftige bygg.

Vi utdanner neste generasjon installatører innenfor brannsikkerhet osv. gjennom undervisning på skandinaviske utdannelsesinstitusjoner.

Vi senker utslipp fra transport ved å endre bilparken fra diesel til el- og hybridbiler.

Vi øker sikkerheten i bygg med CPR-merkede kabler som er selvslukkende og testet etter CPR-brannklassene EN 50575.

Vi demonterer fabrikktromler og stable delene (flatpakket). Det betyr at vi ved returtransport av tromler kan sende 90 tromler pr. gang mot tidligere 20 tromler. Rundt regnet sparer vi 4 lastebiler pr. retur.

Vi gjenbruker av FSC-merkede tretromler og kabelskrot, samt prioritere miljøvennlig og sikker avfallssortering.

Vi reduserer vår interne reiseaktivitet med opp til 75% ved å øke bruken av online videomøter og virtuelt samarbeid.

Vi bruker pappesker og plasttromler av gjenbruksmateriale og FSC-sertifisert og/eller Svanemerket papir.

Vi bidrar aktivt til den nasjonale klimasatsingen mot mere fornybar energi som leverandør til varmesentraler, biogassanlegg, vindmølleparker og solcelleanlegg.

 

 

Bærekraftsmål 9 er vårt hverdagsmål

Scankab støtter opp om FNs Bærekraftsmål med særlig fokus på mål nr. 9. Det handler om å ta aktivt del i oppgaven med å bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bærekraftig industrialisering og understøtte innovasjon. Når det er en naturlig sammenheng med Scankabs kjernevirksomhet ønsker vi å gå foran i en bærekraftig retning.