Bærekraft

Teknologien og samfunnet har endret seg markant i de snart 30 år Scankab har eksistert. Men en ting har ikke endret seg. Verden har bruk for kabler og etterspørselen etter bærekraftige samarbeidspartnere er stor.

Som en foregangs bedrift innen utvikling, produksjon og levering av kvalitetskabler bidrar Scankab aktivt til den grønne omstillingen.

For oss handler bærekraft spesielt om miljøet med fokus på minimering av energiforbruk, CO2 utslipp og forurensing.

"Vi kan ikke flytte energi uten en kabel. Alt trenger energi. Som produsent av kritisk nødvendig forbindelsessystemer kan Scankab gjøre en reell forskjell når det handler om å utvikle våre produksjonsmetoder og prosesser i en mere bærekraftig retning."

Grønne innsatsområder

Vi tar et aktivt samfunnsansvar
Scankabs brede sortiment av kvalitetskabler er alltid testet og sertifisert i henhold til internasjonale standarder. Lovgivning og lisensbetingelser er et minimumskrav.

Men vi gjør mere enn det (trykk på feltene nedenfor for større versjon):

 

 

Bærekraftsmål 9 er vårt hverdagsmål

Scankab støtter opp om FNs Bærekraftsmål med særlig fokus på mål nr. 9. Det handler om å ta aktivt del i oppgaven med å bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bærekraftig industrialisering og understøtte innovasjon. Når det er en naturlig sammenheng med Scankabs kjernevirksomhet ønsker vi å gå foran i en bærekraftig retning.