Prisjustering fra 1. nov. 2021

På grunn av vedvarende økning i råvareprisene på materialer, ser Scankab Cables seg dessverre nødt til å justere våre listepriser.

Justeringen vil skje på alle ordrer fra 1. November 2021.