Prisjusteringer

På grunn av vedvarende, uforutsette endringer i råvareprisene på materialer og på transport , forbeholder vi oss retten til å justere våre listepriser den 1. i hver måned inntil vi igjen ser stabilitet i markedet.

Dersom det skulle være spørsmål, ta kontakt med oss.