Hvilke kabler er omfattet av CPR?

Kabler brukt til fast installasjon i byggenæringen er omfattet av de nye CPR reglene.

Herunder: 

 • Kraftkabler
 • Installasjonskabler
 • Nettverkskabler

 

Hva betyr de nye standardene?

Den tidligere standard IEC 60332-3 og alle underkategorier av denne erstattes med EN 50575

 • Aca
 • B1ca
 • B2ca
 • Cca
 • Dca
 • Eca
 • Fca

 

De fire klassifiseringene B2, C, D og E gjelder direkte for elektriske kabler: 

 

EN50575 inneholder 4 brannklasser, som direkte gjelder for kabler

 • B2 og C er de kablene med størst motstandsdyktighet i tilfelle en brann
 • Disse kablene gir størst beskyttelse
 • Kablene branntestes i bunt som i IEC331-3 i 20 minutter
 • I henhold til gjeldende regler, skal kablene testes i uavhengige laboratorier med kontinuerlig oppfølging fra ekstern instans

 

 • D og E klassifiserte kabler gir et mer grunnleggende sikkerhetsnivå
 • Her testes kun enkeltkabler i 30 sekunder - ikke i bunt!
 • Kun egenkontroll
 • Fortrinnsvis PVC-kabel
 • Ingen krav til røyk (s), Partikler (d) eller surhetsgrad (a)