Hvilke klassifiseringsnivåer?

Byggevareforskrifter fastlegger ytterligere tre klassifiseringsnivåer:

  • Mengde av produsert røyk (s)
  • Mengder av partikler frigitt fra kabelen ved brann (d)
  • Surhetsgrad av røyken (a)

 

RØYKTETTHET

s1: Svært begrenset mengde av røykutvikling

s1a: S1 med 80% siktbarhet (UNE-EN 61034-2)

s1b: S1 med siktbarhet mellom 60% og 80% (UNE-EN 61034-2)

s2: Begrenset mengde av røykutvikling

s3: Ingen krav til mengde av røykutvikling

 

PARTIKELSPREDNING UNDER BRANN

d0: Ingen brennende dråper eller partikler (UNE-EN 50399)

d1: Brennende dråper eller partikler i begrenset mengde (mindre enn 10 sek.) (UNE-EN 50399)

d2: Ingen krav til mengden av brennende dråper eller partikler

 

RØYKSYRER

a1: Lavt syreinnhold (UNE-EN 60754-2 ledeevne <2,5ms/mm y pH > 4.3)

a2: Mellomliggende verdier av syre (UNE-EN 60754-2 ledeevne <10 ms/mm y pH > 4.3)

a3: Ingen krav til mengden av syreinnhold

 

Branntest i forhold til klassifisering

BRANNTEST - 20 MINUTTER

En kabelbunt hengt opp vertikalt i 3,5 m. høyde. I bunnen av kabelbunten plasseres en propanbrenner, denne brenner i 20 minutter.

Når flammen er slukket, skal kabelen selv slukke og den øvre delen av kablene forblir intakt.
Ved å benytte kabler som oppfyller denne testen, sikrer man seg mot spredning av brannen til andre områder via kabelnettet
(IEC 60332-3)

 

BRANNTEST - 30 SEKUNDER

En 60 cm lang kabel plasseres i loddrett stilling i et lukket rom.
En flamme på 1KW tennes og brenner i 30 sekunder. Når flammen slukkes, skal kabelen ikke brenne videre. 
(IEC 60332-1)