Declaration of Performance (DoP)

Produsenten har den juridiske forpliktelsen til å utarbeide en Declaration of Performance (Yteevnedeklerasjon - DoP):

 • Produkt
 • Bruksområde
 • Kabelens klassifisering
 • Kontrollsystem

Denne prosessen skal utføres av:

 • Offisiell sertifiseringsinstans
 • Offisielt laboratorium

Be om en DoP hos din foretrukne produsent på alle kabler i prosjektet.

CE-merking

CE-merking på produktet: 

 • Produktets identifikasjon
 • Produktets anvendelse
 • Reaksjon på brann iht. de nye regler 

Det er viktig, at du tilpasser lageret og dine rutiner med hensyn til kabel, som allerede er designet og kontrollert etter alle CPR-kriterier. 

Du skal:

 • Kontrollere, at kablene er korrekt identifisert på både kappen og på identifikasjonsetiketten
 • At produktet inneholder CE-merket i overensstemmelse med alle gjeldende direktiver
 • At leverandøren har den Declaration of Performance (også kjent som DoP eller på norsk, yteevnedeklarasjon), som identifiserer produktets tilsiktede bruk og branntekniske bestemmelser i henhold til de nye forskriftene